นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.pg333.io เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.pg333.io
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.pg333.io ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.pg333.io ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล เเละของที่เข้ามาผู้ใช้ / เยี่ยมชม เว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.pg333.io ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.pg333.io เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์  และ การโฆษณาเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ วิจัยทางการตลาด ตีตลาด
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยระบบ AI เพื่อให้มีความทันสมัย และ พร้อมมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เข้ามาสัมผัส

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ www.pg333.io อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.pg333.io ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง

ท่านจะติดต่อ www.pg333.io และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ที่เราได้กล่าวไว้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ที่อยู่ด้านล่างได้เลย

จัดทำนโยบายโดย pg333 (www.pg333.io)